søndag

Nytårsforsæt

Nytårsforsæt anno 1957 Kunne passende lyde fra den unge dame: Hvis der er et nytårsforsæt, jeg har opbevares planer om At gennemføre, Så er det på Huske på dejligt slappe af engang imellem og erindre Søren Kirkegårds ord: "Af alle latterlige Ting forekommer det mig At være det allerlatterligste i har travlt hende i verden .... hvad udretter de vel Disse travle hastværkere? går det ikke dem som hin kone, der i befippelse over, at der var ildløs i huset, reddede ildtangen?
Hvad mere redde de vel ud af Livets Store ildebrand? "- - - Sandheden er jo den, at mennesket Når meget mere, meget Bedre, Hvis man forstår at indrette sig i et fornuftigt tempo.

Vor tids moderne mennesker kunne vel lære lidt heraf i en tid med stress og jag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar