tirsdag

HVOR SKAL FJERNSYNET STÅ

Hvor skal fjernsynet stå. Det var spørgsmålet dengang midt i 50erne, siden man i 1951 begyndte at sende udsendelser regelmæssigt.

I vore dage, hvor stort set hvert familiemedlem har eget TV, er mere reglen end undtagelsen, stiller vi også spørgsmålet, hvor skal fjernsynet stå, men måske mere, hvor skal fjernsynet hænge ?


Dengang, midt i 50erne, i fjernsynets pionertid, anså man tiden før 1951 som en slags urtid. Nu havde de rige så haft fjernsyn i få år, og det var en luksus, som med tiden lidt efter lidt skulle blive en del af hvermands levestandard, akkurat som det var gået med radion.

Overskrifterne lød :

HVOR SKAL FJERNSYNET STÅ ?

Til april kommer Århus-senderen i gang. Vi får atter Eurovision. Fra at være en luksusting bliver fjernsynet en af hverdagens bekvemmeligheder

gør mest muligt ud af antennen

Tro ikke, at man kan nøjes med en stump antenne. - Nej, for at sikre den bedst mulige modtagelse er det nødvendigt, at antennen har de rigtige mål og er indstillet korrekt i forhold til afstanden. Ligeledes placeringen er vigtig, idet forstyrelser fra elektriske apparater og biler gerne skal genere mindst muligt. Tilsidst skal antennen være rigtig drejet mod stationen.


fjernsyn kan gå om hjørner

Fortvivl ikke ! Selv om man bor i en dalsænkning eller mellem høje blokke, kan man alligevel få noget ud af det. Fjernsynsbølgerne kan så at sige gå om hjørner.
Er det bekostelig med en virkelig god antenne, kan den til gengæld betjene lige så mange modtagerapparater, det skal være. Fællesantennen har en fremtid for sig. Det skal forstås sådan, at én antenne, hensigtsmæssig installeret, er tilstrækkelig til fire-fem fjernsynsmodtagere og at der kan tilsluttes op til et halvt hundrede modtagere, dersom den forsynes med en antenneforstærker.

stort eller lille billedfelt ?

Skal vi til at vælge et apparat nu ? Ja og det siger sig selv, at vi ikke kan indlade os på noget bestemt fabrikat. Men vi kan måske give et fingerpeg om, hvilken størrelse af billedfelt der er brug for. Der er i praksis kun tale om to størrelser "den lille" og "den store". Indenfor fjernsynsbranchen betegnes størrelsen ved deres diameter, angivet i tommer. Den lille måler 17" og den store 21". Vi har mere glæde af at vide, at det lille billedfelt er på 36 gange 27 centimeter og det store på 48 gange 35 centimeter.
Størrelsen beror på den afstand man befinder sig på i forhold til fjernsynet. Erfaring viser, at det lille billedfelt på 17", skal betragtes på en afstand af 1,60m - 2,40m, medens det store billedfelt på 21", skal ses på en afstand der ligger mellem 2,00m og 3,00m.


frem med målebåndet

Stiller vi fjernsynet her. Hvor langt er der så over til de to lave lænestole. Og fjernsynet i sig selv hugger jo også en pæn del af stuens dimensioner. Apparaterne har jo en dybde af 55 cm og 65 cm.

skal det indbygges i chatollet ?

Det er i mange tilfælde nødvendigt, at møblere helt om i stuen, når fjernsynsmodtageren gør sin entré. Selv et lille bordapparat fylder godt op. Noget af et skrummel er det. I udlandet ses ikke sjældent, fjernsyn indbygget i overdelen af chatollet.


allerbedst på ruller

Og næsten ligeså galt som det er med disse specialindbygninger, er det med de store skabsmøbler, der rummer radio, grammofon, båndoptager og fjernsyn i ét. De er ikke til at flytte rundt med og man er bundet til den placering, der nu er valgt.

skal vi kaldes televister ?

A propos fjernsyn og fjernkigge og kiggelytte .... kært barn har mange navne og dagbladene har arrangeret konkurrencer for at finde ud af, hvad det egentlig burde hedde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar